CRADLE TO CRADLE AFVAL IS VOEDSEL PDF

Afval is gelijk aan voedsel Volgens het Cradle to cradle principe is afval gelijk aan voedsel. Oftewel: elke grondstof, elk materiaal, moet volledig hergebruikt kunnen worden zonder dat het zijn waarde verliest. Zo komt het kunststof uit je mobiele telefoon in een volgend leven meestal niet verder dan een parkbankje. Biosfeer en technosfeer Braungart en McDonough onderscheiden twee cycli waarin materialen kunnen circuleren: de biosfeer en de technosfeer. Materialen in de biosfeer zijn biologisch afbreekbaar, dit zijn organische stoffen die composteerbaar zijn. Aan de slag Veel bedrijven in Nederland zijn enthousiast aan de slag gegaan met C2C.

Author:Mezill Shaktill
Country:Estonia
Language:English (Spanish)
Genre:Education
Published (Last):2 March 2004
Pages:296
PDF File Size:6.6 Mb
ePub File Size:17.38 Mb
ISBN:406-6-90284-801-4
Downloads:64445
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KernCradle to Cradle C2C [ bewerken brontekst bewerken ] De huidige methoden voor duurzame productontwikkeling richten zich op het beperken van de schadelijkheid van het product. Het product wordt hier gezien als de keten van ontstaan winning van grondstoffen, productie , gebruik energieverbruik en verbruik van hulpstoffen zoals waspoeder en benzine en afdanking hergebruik en stort.

Het "minder slecht maken" van het product bestaat uit het kiezen van schonere grondstoffen, het zuiniger maken van het product in gebruik, en het optimaliseren voor recycling. Dit kan, ondanks wat de term recycling doet vermoeden, gezien worden als ontwerpen van wieg tot graf.

De centrale gedachte van de filosofie achter cradle to cradle wieg tot wieg , is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product.

Het eerste verschil met conventioneel hergebruik is dat er geen kwaliteitsverlies is, en geen restproducten die alsnog gestort worden. Deze kringloop wordt bedoeld met het motto: waste equals food.

Waste equals food Afval is voedsel [ bewerken brontekst bewerken ] In het boek wordt de kersenboom als metafoor gebruikt om de ideale hergebruikcyclus te beschrijven. Het doel van de kersenboom is te voorzien in zijn eigen onderhoud en voedingsstoffen en het maken van nakomelingen. De mens doet dit sinds de industrialisatie door bedreigingen vanuit de natuur te verdringen, de grond en fauna uit te putten voor consumptie en het produceren van schadelijke bijproducten.

De kersenboom biedt daarentegen habitat en voeding voor insecten en vogels, voedt de grond en zuivert de lucht.

Enerzijds omdat het de biologische processen beschadigt, anderzijds omdat biologisch materiaal de kwaliteit van de technische grondstof vermindert. Om "waste equals food" te laten werken, moeten biologische en technische voedingsstoffen te scheiden zijn, en elk in een eigen cyclus worden herverwerkt.

Bij downcycling van een product verliest het product zijn oorspronkelijke waarde. Hierdoor gaat met andere woorden een stuk waarde van het product verloren.

Het product komt terug als een minder product dan het oorspronkelijk was. Dit in tegenstelling tot waar Braungart en McDonough toe proberen te komen, zij proberen namelijk dingen te verbeteren door middel van recycling, of zoals zij dat noemen: upcycling. Een krant is bijvoorbeeld hergebruikt papier, maar er kan niet worden gesproken van een cyclus waar het papier nog eens doorheen gaat.

De krant is van grijzig papier dat snel slijt. Het grijzige is inkt die eerder op wit papier zat. Het witte papier is gebleekt met chloor en de inkt is gekleurd met zware metalen.

Door het slijten van het krantenpapier komen deeltjes met chloor en zware metalen in de lucht. Na als krant te zijn verwerkt is het papier te vuil en giftig om nog eens als papier dienst te doen. Het is beter voor het milieu om het te storten en een nieuwe boom te vellen.

Een ander voorbeeld is het reflectorpaaltje langs de weg, afwisselend gemaakt van oude petflessen of autobanden. De materialen waren op weg naar de stort, maar krijgen een tweede leven. Klinkt goed, maar in dat leven sijpelen zwavel en andere schadelijke stoffen de bodem in.

Door de snelle degradatie van het laagwaardige materiaal onder uv-licht wordt het paaltje bros en vaal. Na enige tijd moet het paaltje worden vervangen en alsnog gestort. Het resultaat is dus niet de terugwinning van nuttig materiaal, maar de verspreiding van gifstoffen en het onbruikbaar maken van hoogwaardig materiaal. Een paaltje van hoogwaardige, hernieuwbare grondstoffen bestaat. Het lekt geen gif maar voedt de grond. Na gebruik hoeft het niet te worden opgehaald, het kan als voedsel worden ontleed door de berm.

Dit paaltje is van hout. Het originele Engelstalige boek Cradle to Cradle is niet van papier, maar van een recyclebare kunststof die na een eenvoudig proces opnieuw als glossy, helderwit papier kan worden gebruikt. In warm water lost de inkt op, zodat er schoon kunststof achterblijft.

Ook de inkt kan opnieuw als inkt dienstdoen. De River Rouge -autofabriek van Ford moest verlaten worden omdat de grond te ernstig vervuild was. Een auto die daar gemaakt zou kunnen worden is de Ford Model U. Alle materialen in deze auto zijn biologisch afbreekbaar of zonder kwaliteitsverlies herbruikbaar in technische producten. De banden trekken schadelijke deeltjes aan op de weg, en geven bij slijtage voeding af voor de berm.

Uit de uitlaat komt schoon water. Deze auto is nog niet in productie. Cradle to Cradle-ontwerpmethode[ bewerken brontekst bewerken ] Op de website van McDonough is een stappenplan voor het maken van betere producten te vinden.

Via de C2C-community kunnen ontwerpers elkaar helpen deze methode in de praktijk te brengen. Voor materialen die aan het paradigma van cradle to cradle voldoen, is het C2C-keurmerk in het leven geroepen. Documentaire Tegenlicht[ bewerken brontekst bewerken ] Het VPRO -programma Tegenlicht zond op 2 oktober een documentaire uit waarin voorbeelden van C2C-projecten en de ideologie uiteen worden gezet.

Op 26 november zond Tegenlicht een vervolg uit van deze documentaire, met vooral aandacht voor de invloed die de documentaire van oktober in Nederland heeft gehad. Kritiek[ bewerken brontekst bewerken ] De meeste besprekingen van Cradle to Cradle vinden het boek erg interessant en inspirerend. Het maakt mensen bewuster van de gevolgen van hun consumptiegedrag.

De voorbeelden in het boek gaan uitsluitend over praktijken die de schrijvers erg verafschuwen. Het concept suggereert dat er ongeremde economische groei en bevolkingsgroei mogelijk is, als dat maar op de juiste manier gebeurt. Het is maar de vraag of dat echt wel kan.

Het boek heeft een anti-overheidfilosofie. Er zijn in het huidige economische systeem maar weinig prikkels die C2C-ontwerpen aantrekkelijk maken, omdat recycling meestal te duur is. De gevolgen van C2C-systemen voor transport demontage en hergebruik van producten leiden tot meer vervoer en energiegebruik recycling kost veel energie blijven onderbelicht.

Voorlopers[ bewerken brontekst bewerken ] Een aantal concepten en personen hebben principes die ook voorkomen in het Cradle to Cradle concept, al eerder gepubliceerd. Walter R.

Hij is een van de oprichters van het Product-Life Instituut sinds Hij zette zich af tegen het "cradle to grave" beginsel omdat dit nog steeds op end-of-pipe berustte. Stahel stond erop dat een echt duurzame oplossing gevonden moest worden om duurzame goederen in een kringloop van "cradle back to cradle" te laten bestaan. Taeke M. Net als in het Cradle to cradle-concept stelt de Jong dat door te bouwen, er juist milieuwinst kan ontstaan en dat er vanuit deze kansen moet worden ontworpen.

CHIEF RLF2 PDF

Wat is Cradle to Cradle?

William Bill McDonough en Michael Braungart zijn de bedenkers van het business concept Cradle to Cradle cradle 2 cradle; vertaling: van wieg tot wieg. Het idee is om de industrie te transformeren door een volledig ecologisch intelligent ontwerp. Vandaar zijn woorden: I think this is a philosophy that is going to effect on every industry. Het begrip Cradle to Cradle houdt in dat je alles volledig recyclet : van wieg tot wieg.

D400 NPN TRANSISTOR DATASHEET PDF

C2C, Cradle to Cradle

C2C, Cradle to Cradle C2C, Cradle to Cradle Cradle to Cradle was de titel van een boek, maar is ondertussen uitgegroeid naar een begrip dat staat voor het ontwerpen van duurzame producten. Dit staat voor duurzame producten die steeds opnieuw te gebruiken zijn. Het idee Cradle to Cradle vaak afgekort tot C2C staat voor het maken van echt duurzame producten waarbij je producten maakt die bij een volgende generatie ook weer te gebruiken zijn. Het gaat hierbij vooral om het ontwerp van een product.

6ES7 221-1BH30-0XB0 PDF

Afval = voedsel (deel I)

.

Related Articles