LJETOPIS POPA DUKLJANINA PDF

The work is preserved only in its Latin redactions from a 17th-century printing. The bishopric of Bar was defunct at that time. Folklore and translations[ edit ] The work is actually a number of separate but similar manuscripts, stemming from an original source that does not survive but assumed to have been written by the Priest of Duklja himself or other monk-scribes giving a helping hand. It has been generally agreed that this Presbyter included in his work folklore and literary material from Slavic sources which he translated into Latin. In its original version, it was a hagiographic work, a "Life of St.

Author:Nell Zolojinn
Country:Argentina
Language:English (Spanish)
Genre:History
Published (Last):14 February 2013
Pages:442
PDF File Size:6.65 Mb
ePub File Size:7.11 Mb
ISBN:474-2-36525-367-6
Downloads:19018
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TojalrajasI tako, kada se zapodenuo boj, Ostroilo pade i bi ubijen, a oni koji su s njim bili okrenuli su u bijeg. Najzad preuze kraljevstvo, i vladao je umjesto oca, i rodio je sina, kojega je nazvao Selimir. A u granicama njegovog kraljevstva, od Vinodola do Apolonije, bile su kako primorske tako i zagorske oblasti.

IV Njega je naslijedio u kraljevanju njegov sin Selimir, koji je premda paganin i iz istog roda, sa svima je bio u miru i voljeo je sve hriscane, i najmanje ih je proganjao. I rodio je sina koga je nazvao Bladin. Umro je dvdesetprve godine svoje vladavine.

Dakle napadnu Siloduksiju i osvoje je. Tada kralj zapovijedi da se u toj istoj ravnici Dalme sakupi sav narod zemlje, i njegovog kraljevstva. Dao je pak svakome banu, to jest vojvodi, vlast da ima pod sobom sedam centuriona, koji bi pravo sudili narodu i primali danak, i predavali ga banu. A u istoj crkvi, u kojoj je sahranjen, izabrali su njegovog sina Svetolika, tu su ga arhiepiskop i episkop posvetili i krunisali. Zavladao je umjesto njega njegov sin Vladislav.

Za vlade Tomislava ugarski kralj po imenu Atila pokrenuo je vojsku da bi zaratio s njim. Poslije ovoga, sedme godine svoga kraljevanja Razbivoj je umro. XVI Poslije njega preuze kraljevstvo njegov sin Tvrdoslav, i povratio je kraljevstvo svoga oca, i umro. Kralj Krepimir je vladao dvadeset pet godina i jedan mjesec i umro je. U to se vrijeme ban Bijele Hrvatske sa svima svojima pobuni protiv kralja. Tada kralj i oni koji sa njima bijahu, stanu vikati i dozivati mornare. Odatle kralj ode u Rim u dom apostola Petra i Pavla.

A od onog dana ona stijena nazvana je Radoslavljev kamik ili stijena. I tako su vladali zemljom dugo vremena. Zbog toga ovaj grad bi nazvan Lausium, a kasnije promjenom glasa "L" bude nazvan Ragusium.

A kralj preuze kraljevstvo svojih predaka i pod njim se zemlja smirila. Oni se saglase i sklope mir. Poslije toga kralj se vratio u primorske oblasti. Narod ga je mnogo dana oplakivao. Kad se bitka zametnula, ban pade i umre.

Zbog toga je narod postao veoma nezadovoljan njima. Ipak jedan od njih, po imenu Silvester, sin Boleslavljev, izbjegne sa svojom majkom Kastrekom pa oboje pobjegnu u Lauzium, koji se sada zove Raguzium, odakle je majka Silvestrova vodila porijeklo.

Njegovu zemlju posjedne njegov brat i vladao je njome umjesto njega. Zatim kralj Petrislav izrodi sina koga nazove Vladimir, i umrije u miru. Sahranjen je u crkvi Svete Marije, u mjestu koje se zove Krajina. Ne dugo vremena zatim umrije car Samuil, a njegov sin Radomir preuzme carstvo. I tako je umro Radomir, a na njegovom mjestu vladao je Vladislav, koji ga je ubio. Kada su ovi stigli, pozdrave kralja i daju mu vjeru i krst. Zatim dok se kralj molio Bogu, vojnici ga opkole.

Episkopi pak uzmu njegovo tijelo i sahrane ga u istoj crkvi uz himne i pohvale. Potom sa majkom ode u Bosnu, kod svojih ujaka. On je podizan u Bosni sve dok nije odrastao, a zatim ga je rodbina vaspitavala u Dubrovniku. Knez Ljutovid sa svojom vojskom stigne u Travuniju. Ova opomena se razglasila po logoru i sve obuze veliki strah. Kad su to vidjeli Grci, veoma se uznemire.

Isto tako i kraljevi sinovi su ih na sve strane udarali i sjekli. A slavni kralj Dobroslav vladao je dvadeset i pet godina i pade u krevet, i umrije u Prapratni u svom dvorcu. Zatim za svoga poglavicu i gospodara postave nekog po imenu Domanek. Zatim prodrije u oblast Zahumlje i zauzme je. XL U to vrijeme preminu kraljica i Mihala prihvati kraljevstvo.

Potom Bodin postavi na svoju glavu dijademu i naredi da ga nazivaju carem. Kralj mu dade Grbalj i Budvu. Potom osvoji Bosnu i tamo postavi kneza Stevana. I poslije se vrati u Skadar. Dok je vladao Dobroslav je surovo radio protiv naroda. Onda se kralj sa svima svojima vrati u svoje mjesto sa velikim plijenom. U to vrijeme Gradihna se bio povukao u Zahumlje. I navale na njihov logor, pobiju i izranjave veoma veliki broj ljudi, i natjeraju ih u bijeg. Kralj se tada izvukao i pobjegao u Crmnicu.

I tako dalje.

BA5415A PDF

Ljetopis Popa Dukljanina.pdf

.

ELBIT HERMES 450 PDF

Ljetopis Popa Dukljanina ( HD)

.

ARM ARM REMY CHARLIP PDF

Ljetopis popa Dukljanina

.

Related Articles