DAIKIN FTXS 25 G PDF

Ползи Датчик за движение Спестява електроконсумацията в помещения, в които няма хора когато в стаята няма никой, след 20 минути тялото превключва на икономичен режим и се рестартира, когато някой влезе в стаята. Онлайн контролер чрез приложение Управлявайте вътрешното тяло от всяко място чрез приложение VRV за жилищно приложение Към едно външно тяло могат да се свържат до 9 вътрешни тела дори с различен капацитет и до клас Всички вътрешни тела могат да се управляват поотделно, когато са на един и същ режим. Икономичен режим Намалява консумацията на електроенергия, за да могат да се използват други уреди, нуждаещи се от по-голям разход на електроенергия. С тази функция също се пести енергия. Нощен режим на работа Пести енергия чрез предотвратяване на преохлаждането или прекаленото затопляне през нощта.

Author:Voodoogar Dogore
Country:Cape Verde
Language:English (Spanish)
Genre:Travel
Published (Last):17 November 2011
Pages:182
PDF File Size:13.69 Mb
ePub File Size:17.36 Mb
ISBN:925-6-40653-504-6
Downloads:92280
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FekinosПолзи Датчик за движение Спестява електроконсумацията в помещения, в които няма хора когато в стаята няма никой, след 20 минути тялото превключва на икономичен режим и се рестартира, когато някой влезе в стаята. Онлайн контролер чрез приложение Управлявайте вътрешното тяло от всяко място чрез приложение VRV за жилищно приложение Към едно външно тяло могат да се свържат до 9 вътрешни тела дори с различен капацитет и до клас Всички вътрешни тела могат да се управляват поотделно, когато са на един и същ режим.

Икономичен режим Намалява консумацията на електроенергия, за да могат да се използват други уреди, нуждаещи се от по-голям разход на електроенергия. С тази функция също се пести енергия. Нощен режим на работа Пести енергия чрез предотвратяване на преохлаждането или прекаленото затопляне през нощта. Само вентилатор Уредът може да се използва като вентилатор, вдухвайки въздух без да охлажда или затопля. Комфортен режим Гарантира предотвратяване на силни въздушни течения, като не позволява вдухване на топъл или студен въздух право към тялото.

Режим на висока мощност Може да служи за ускорено охлаждане или отопление; след изключване на режима на висока мощност, тялото отново заработва на предварително зададения режим. Автоматично превключване между охлаждане и отопление Избира автоматично режим на охлаждане или отопление за достигане на зададената температура. Автоматично вертикално въртене на жалузите Възможност за избор на автоматично вертикално въртене на ламелите за изпускане на въздуха за получаване на равномерен въздушен поток и разпределение на температурата в цялото помещение.

Автоматично хоризонтално въртене на жалузите Възможност за избор на автоматично хоризонтално въртене на жалузите за въздуха за получаване на равномерен въздушен поток и разпределение на температурата.

Автоматична скорост на вентилатора Избира автоматично необходимите обороти на вентилатора за достигане или поддържане на зададената температура. Степени на оборотите на вентилатора 5 степени Позволява да се изберат дадени обороти на вентилатора. Суха програма Дава възможност да се намали степента на влажност, без да се променя температурата в помещението. Обезмирисяващ филтър с титанов апатит Улавя праха във въздуха и вредните органични химически вещества като бактерии, вируси и алергени и премахва миризмите, напр.

Седмичен таймер Може да бъде настроен за включване на охлаждане или отопление за деня или за седмицата. Дистанционно с кабел Пуска, спира и регулира климатика. Централизирано управление Пуска, спира и регулира няколко климатика от една централна точка. Автоматично рестартиране След спиране на захранването машината се рестартира автоматично с първоначалните си настройки. Самодиагностика Опростява поддръжката чрез индикация на грешки в системата или аномалии в работата.

Работа на няколко модела Към едно външно тяло могат да се свържат до 5 вътрешни тела, дори те да са с различен капацитет. Всички вътрешни тела могат да се управляват поотделно, когато са на един и същ режим на отопление или на охлаждане.

FREE BAHISHTI ZEWAR URDU PDF

DAIKIN FTXS 25 G PDF

Faetilar Econo mode Decreases power consumption so that other appliances that need large power consumption can be used. Once the times are set, the air conditioner can be operated for a period by simply pressing the ON or OFF timer buttons. Comfort mode Guarantees draught free operation by preventing that warm or cold air is directly blown on to the body. Discreet wall-mounted models, compact floor consoles and versatile floor and ceiling units are all part of the Daikin range. Fan only The unit can be used as fan, blowing air without heating or cooling. Guarantees draught free operation by preventing that warm or cold air is directly blown on to the body. Multi model application Up to 5 indoor units can be connected to a single outdoor unit, even if they have different capacities.

JINSEBIS TAOBA PDF

Daikin FTXS25G

Daiiin the outdoor units are guaranteed not to disturb the quiet of the neighbourhood. Temperature cabinet coolers vs Freon air conditioning. Dry programme Allows humidity levels to be reduced without variations in room temperature. The panel can be wiped over with a soft cloth and mild detergent solution and then simply snapped back into position. Weekly timer Can be set to start heating or cooling anytime on a daily or weekly basis. Note Printing Australia cashes in on compressed air. Multi model application Up to 5 indoor units can be connected to a single outdoor unit, even if they have different capacities.

Related Articles